Volksuniversiteit Naarden-Bussum

Bestellijst

Geen bestellingen

Latijn

Discere Latinum/Latijn leren II

Deze cursus is bedoeld als vervolg op de cursus Discere Latinum/Latijn leren I. Maar u kunt deze cursus zeker ook volgen, wanneer u het Latijn al enigszins machtig bent of wanneer u in het verleden een paar jaar Latijn heeft gevolgd. In de cursus Latijn leren I is een begin gemaakt met het bestuderen van de taal en de Romeinse cultuur. Van de veelgebruikte methode  Disco I zijn de hoofdstukken 1 t/m 13 behandeld: zes naamvallen, de tegenwoordige tijd, de verleden tijden, het plusquamperfectum, voorzetsels, het bijvoeglijk naamwoord en de zinsopbouw in hoofdzin en bijzin. Bij Latijn II wordt de kennis van het afgelopen cursusjaar eerst ruimschoots opgefrist en daarna wordt Disco I verder bestudeerd. Halverwege het jaar gaan we verder in Disco II.

U zult tijdens dit cursusjaar het volgende leren:

  • de accusativus cum infinitivo
  • de toekomende tijd
  • de drie participia
  • uitbreiding van het zelfstandig naamwoord en het bijvoeglijk naamwoord
  • de conjunctivus

In een ontspannen sfeer wordt u uitgenodigd om met elkaar de taal en de cultuur verder te ontdekken: grammatica, mythologische verhalen, geschiedenis, afbeeldingen en filmpjes wisselen elkaar voortdurend af. Met één tot twee uur huiswerk per week kunt u de cursus goed volgen.

LET OP: de locatie en cursustijd zijn gewijzigd. Op de website staat de juiste informatie.

Meer informatie
Donderdag 18 oktober 2018
20 lessen van 2 uur aanvangstijd 13:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 285,00
Mw. H. (Hanne) Buurmans
Boeken: Lesboek Disco I, Werkboek Disco I (klik hier voor meer informatie)
13:30 - 15:30
Locatie: Bibliotheek Gooi en meer (klik hier voor de adres gegevens)
Inschrijving nog open >