Volksuniversiteit Naarden-Bussum

Bestellijst

Geen bestellingen

Duurzaamheid

Duurzaamheid
Duurzaamheid
Cursuscode: AB016

De komende decennia staat de mensheid voor de grootste uitdaging ooit. De problemen voor onze planeet stapelen zich op: opwarming van ons klimaat, verzuring van grond, water en lucht, vervuiling, snel afnemende biodiversiteit en sterk groeiende steden. We moeten snel handelen, maar wantrouwen in onze wetenschappers en kortetermijndenken in de politiek helpen daarbij niet. Wel zijn de Verenigde Naties actief om landen aan te zetten tot actie. Het klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals staan hierin centraal. Ook Nederland maakt nu serieus stappen middels het Klimaatakkoord. Toch is het niet voldoende, omdat iedereen een rol dient te spelen in het verduurzamen van ons handelen en leven.De gemeente Gooise Meren heeft inmiddels duurzaamheid als kernpunt gedefinieerd, maar kan hierin alleen slagen als ook haar inwoners hier aan meewerken. Daarom wil ook de Volksuniversiteit bijdragen aan de duurzame ontwikkeling met behulp van een viertal workshops. Workshops die duidelijk maken wat nu echt onze uitdagingen zijn en hoe wij dit kunnen vertalen naar ons eigen handelen en huishouden. Samen Sneller Duurzaam is een lokale beweging waarin veel deskundigheid en initiatiefkracht is gebundeld. Zij levert de workshopleiders: Kees Hogenbirk, Tonny en Marileen Fabels. Zij hebben niet alleen de benodigde deskundigheid in huis, maar zijn ook goed op de hoogte wat er lokaal speelt en kunnen daar inspirerende voorbeelden van geven. De inhoud van de workshops is gebaseerd op erkende bronnen en instituten, als de Verenigde Naties en het IPPC, dat ook uitgagnspunt voor het Nederlandse klimaatakkoord is. Dit zijn de onderwerpen van de vier modules:
1.         De eeuw van de Duurzame Ontwikkeling (overzicht van mondiaal naar lokaal):  op weg naar een balans in economische- sociale- en milieuontwikkeling; wens of noodzaak? Hoe en waar beginnen we? Klimaatakkoord en doorvertalen naar eigen gemeente en inwoners.
2.         Klimaatgesprekken (wat kunnen we nu al zelf doen?). In deze interactieve sessie maken we gebruik van de reeds bewezen aanpak van de stichting Klimaatgesprekken. Je bent bezorgd over klimaat¬verandering enwilt graag hoe je zelf een bijdrage aan de oplossing levert en anderen daarbij betrekt. Onder begeleiding  van  ervaren Klimaat¬gesprekken-coach Marileen krijg je veel praktische ideeën over gezamenlijk klimaatvriendelijker leven. 
3.         De Circulaire Economie (welvaart-welzijn, mens en milieu). Een economie waarin niet meer alleen winst en groei centraal staan, maar waarin ook een impliciete verantwoordelijkheid ligt voor de mensheid en de aarde. Welke stappen dienen we als ondernemers, overheid en inwoners te zetten om de Nederlandse economie per 2050 volledig circulair te krijgen?
4.         De Stad van de Toekomst (wat kunnen we verwachten?). De trek naar de steden en de bijbehorende druk vanuit de uitdijende steden zullen de komende decennia wereldwijd doorgaan. Aan de hand van de doelen en zichtbare mogelijkheden en oplossingen proberen we een beeld te schetsen hoe bij voorbeeld Amsterdam er in 2050 als duurzame stad uit zou kunnen zien.

Meer informatie
Donderdag 5 november 2020
4 lessen van 2 uur aanvangstijd 15:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 55,00
Dhr. K. (Kees) Hogenbirk
15:00 - 17:00
Locatie: Bibliotheek Bussum (klik hier voor de adresgegevens)
Cursus geannuleerd >
Download Brochures
Compleet                          Muziek                          
    
Klik op de afbeelding om de betreffende brochure op te slaan op uw computer, tablet of telefoon.
 
Met dank aan onze Partners:
Daatzelaar: www.daatzelaar.biketotaal.nl
Gemeente Gooise Meren: https://gooisemeren.nl/
Gooi TV: https://www.gooitv.nl/
MTH Accountantshttps://www.mth.nl/vestigingen/bussum/
RABO Bankhttps://www.rabobank.nl/lokale-bank/gooi-en-vechtstreek/
SAS Analytics and Solutions: www.sas.com/nl
Spant!: https://www.spant.org/